Informatie op de website

Bij het samenstellen van de informatie op deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Het is dan ook ons streven om de informatie op de website actueel en correct te houden.

Echter, doordat de informatie gedeeltelijk is verzameld vanuit openbare bronnen (zoals internet, of feedback via derden vanuit e-mail), kan het voorkomen dat elementen onjuist of foutief zijn weergeven. Daarnaast kan het voorkomen dat bepaalde gegevens na verloop van tijd veranderd of niet meer juist zijn, bijvoorbeeld bij geboortes, sterftes of wijzigingen in woon- of leefomgeving.

De beheerders van de website zijn dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van hetgeen wordt ondernomen of juist wordt nagelaten op basis van de informatie op deze website.


Onjuist of niet meer actueel?

Mocht u informatie tegenkomen die naar uw mening onjuist of gedateerd is, dan zouden wij het zeer op prijs stellen als u dit aan ons doorgeeft. Hiervoor kunt u ons contact formulier gebruiken. Hartelijk dank voor uw medewerking.

© 2005-2024 Stijn de Bekker. Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd.

disclaimer